search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Återströmningsskydd AirGap

Återströmninsmodul för brutet vatten kategori 5.


Kontakta oss för pris


Svensk standard SS-EN 1717, som avser "Skydd mot föroreningar av dricksvatten genom återströmning"

Vätskekategori 5 avser media som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus och kräver skyddsmodul typ AA (oinskränkt luftgap).

Exempel på situationer enligt denna kategori är när kommunalt vatten är vattentäkt till anläggning med recirkulerat vatten, anläggning där organiska gödselmedel används och bevattningsanläggningar med risk för återsugning av jord.

AirGap finns i två varianter:

  • 60/5*
  • 120/5*

*liter/min vid kp/²

Fakta

Kapacitet 60 liter/min vid 5 kp/cm²
Tankvolym 118 liter (syrafast stål)
Pumpeffekt 1,1 kW
Anslutning In (R29 inv), ut (R25 inv)
Mått (HxBxD) 1050x520x330 mm
Vikt (tom) 50 kg

 

Relaterade produkter