search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
Se alla produkter

Mätinstrument

Välj kategori

Mätinstrument

 

För att få ett bra odlingsresultat är det viktigt att ha information om ledningstal och pH-värde i såväl bevattningsvatten som i substrat eller mark. 
Jordfuktighet mäts med givare som kan placeras på olika djup i relation till kulturens rotsystem. Flera givare kan avläsas av ett och samma instrument. 
För att säkerställa hög kvalitet i mätningarna tillhandahåller vi olika kalibreringsvätskor. 
Vattenmätare finns i olika storlekar för att mäta totalförbrukning och tillförsel över tid. Vattenmätare kan fås med pulsutgång och för styrning och fjärravläsning.

Galleri
Lista

XS pH5 fickmätare

XS pH7 med väska NY DESIGN

XS pH7 med väska

Eutech 10 pH, elektrod (6 stift)

XS pH 7 mätare för jord, med väska NY DESIGN

Eutech 11+ Lt CUP, elektrod

EcoScan Con6 Lt, jordelektrod 25 cm

XS PC5 pH/Lt-fickmätare

XS COND5 fickmätare

XS COND7 Lt-mätare med väska NY DESIGN

XS COND7 Lt-mätare med väska

XS COND 7 Lt-mätare för jord, med väska NY DESIGN

Ledningstalsmätare Robust med väska

Ledningstalslarm med inbyggnadsgivare, 230V

Ledningstalskontroll SG-A20, 24VAC

Givare f ledningstalskontroll SG-A20 (Giga)