search
Se alla produkter

Mätinstrument

Välj kategori

Mätinstrument

 

För att få ett bra odlingsresultat är det viktigt att ha information om ledningstal och pH-värde i såväl bevattningsvatten som i substrat eller mark. 
Jordfuktighet mäts med givare som kan placeras på olika djup i relation till kulturens rotsystem. Flera givare kan avläsas av ett och samma instrument. 
För att säkerställa hög kvalitet i mätningarna tillhandahåller vi olika kalibreringsvätskor. 
Vattenmätare finns i olika storlekar för att mäta totalförbrukning och tillförsel över tid. Vattenmätare kan fås med pulsutgång och för styrning och fjärravläsning.

Galleri
Lista

Buffertlösning

Kalibreringslösning

KCl-lösning

Ledningstalskontroll SG-A20, 24VAC

Ledningstalslarm med inbyggnadsgivare, 230V

Vattenmätare, gänganslutning

WATERMARK mätare

XS COND5 fickmätare

XS PC5 pH/Lt-fickmätare

XS pH5 elektrod

XS pH5 fickmätare

Givare f ledningstalskontroll SG-A20 (Giga)

Vattenmätare, gänganslutning med pulsutgång

WATERMARK givare

XS COND7 Lt-mätare med väska

XS pH7 med väska