VisaDölj meny

Mätinstrument

För att få ett bra odlingsresultat är det viktigt att ha information om ledningstal och pH-värde i såväl bevattningsvatten som i substrat eller mark. 
Jordfuktighet mäts med givare som kan placeras på olika djup i relation till kulturens rotsystem. Flera givare kan avläsas av ett och samma instrument. 
För att säkerställa hög kvalitet i mätningarna tillhandahåller vi olika kalibreringsvätskor. 
Vattenmätare finns i olika storlekar för att mäta totalförbrukning och tillförsel över tid. Vattenmätare kan fås med pulsutgång och för styrning och fjärravläsning.

pH-mätare

Kombi-instrument

Ledningstalsmätare

Ledningstalsalarm

Ledningstalsövervakning

Utbyteselektroder

Jordfuktighetsmätare

Kalibreringsvätskor

Vattenmätare