VisaDölj meny

Droppbevattning

Droppbevattning har många fördelar. Den låga bevattningsintensiteten och det låga arbetstrycket som droppbevattning ger gör att endast små energisnåla pumpar behövs. Med automatik kan hela dygnet utnyttjas samtidigt som arbete sparas.

Med droppbevattning sparas även vatten och bevattningen blir mer effektiv genom att avdunstningen är minimal och ingen onödig bevattning utföres på ytor mellan träd och plantrader. Mindre bevattning av jordytan gör också att behovet av ogräsbekämpning minskar.
 

Tryckreglerad droppslang

Tunnväggig droppslang "tape"

Droppslang för planteringar

Förmonterad droppbevattning

Tryckreglerade drippers

Droppinnar