Vattenrening

Aquadrip erbjuder ett stort utbud av filter för filtrering av vatten inom industri och kommunala anläggningar. Vi samarbetar med ledande aktörer på marknaden för att kunna erbjuda högkvalitativa och driftsäkra lösningar. Aquadrip har erfarenhet av dimensionering och installationer av automatiska självrensande filter, manuella filter, bågsilar, påsfilter och patronfilter för behandling av kylvatten, processvatten, råvatten och avloppsvatten.

  • Automatiska filter
  • REKO bågsil

Service och underhåll
Förläng livslängden på era anläggningar genom att teckna service- och underhållsavtal med oss. Klicka här för att läsa mer.

Påsfilter och patronfilter
Att filtrera vatten med påsar och patroner är ett utmärkt sätt att avlägsna smuts ur vattnet och skydda sekundär utrustning.

Visste ni att...?
Under rubriken "Dokument" finns flera produktblad, bruksanvisningar och reservdelslistor för er att läsa eller ladda ner.