search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Aquadrip AB

Aquadrip erbjuder produkter och tjänster inom två verksamhetsområden: bevattning och vattenrening. Genom hög kunskapsnivå och innovativa lösningar vill vi ge våra kunder bättre resultat i form av effektivare processteknik, förbättrade odlingsresultat, vackrare miljö, renare vatten, högre energibesparing och en bättre arbetsmiljö. Vi baserar därför all vår verksamhet på enkel och effektiv  användning av vatten. Aquadrip har sammansvetsats med systerbolaget Bevo Nordics

Aquadrip arbetar för miljön!

Bevattning
Aquadrip har sedan 1980 arbetat med bevattning, näringstillförsel och dammbekämpning till kunder i de nordiska länderna. På vårt lager i Växjö finns mer än 2 000 olika artiklar för omgående leverans. Vi levererar såväl enskilda komponenter, som att vi projekterar och utför hela bevattningsanläggningar.

Till odling i växthus levererar vi dropp- och dysbevattning, gödselblandare, automatisk bevattning, filter, pumpar, utrustning för recirkulering och lagring av vatten.

Till odling på friland såsom grönsaks-, frukt- och bärodlingar levererar vi spridar-, dropp- och frostskyddsbevattning, gödselinjektorer, automatisk bevattning, filter- och pumpstationer och liners till bevattningsdammar.

Till grönytor såsom parker, kyrkogårdar, sportplaner, golfbanor, trafik- och bostadsmiljöer levererar vi spridar- och droppbevattning, automatisk bevattning, filtrering och näringsblandare.

  • Till försäljningsställen av växter såsom plantskolor, garden centers och butiker levererar vi automatisk bevattning.
  • Till ridsport såsom ridhus, ridbanor och paddocks levererar vi bevattning och dammbekämpning.
  • Till motorsport levererar vi bevattning och dammbekämpning.
  • Till industrier och kommuner levererar vi dammbekämpning för att förbättra arbetsmiljön vid avfallshantering och dammande tillverkning.
  • Till reningsverk levererar vi droppbevattningsanläggningar för att vattna energigrödor och energiskog med avloppsvatten.

Vattenrening
Inom området vattenrening arbetar vi i huvudsak med partikelfiltrering. Aquadrip erbjuder ett stort utbud av automatiska och manuella filter för vattenfiltrering inom industri, bevattning och kommunal verksamhet.Vi samarbetar med ledande aktörer på marknaden som t ex Amiad, REKO, STF Filtros för att kunna erbjuda högkvalitativa och driftsäkra lösningar. Aquadrip har över 30 års erfarenhet av dimensionering och installationer av automatiska och manuella filter för behandling av kylvatten, processvatten, råvatten, avloppsvatten mm. 

Aquadrips filtreringslösningar inom vattenfiltrering har utformats för att effektivt behandla och filtrera vatten efter varje kunds specifika behov. Vårt omfattande sortiment av vattenfilter och vattenfiltreringssystem innefattar rening med nätsilar, lameller och mikrofiber. Vi erbjuder manuella, halvautomatiska och helautomatiska filterlösningar i stål eller polymera material för en mängd olika applikationer.

Aquadrips filter är mer än bara effektiva och pålitliga, de är även miljövänliga; inga kemiska tillsatser behövs, minimala spolvattenförluster och låg enerigförbrukning.

Vi på Aquadrip strävar ständigt efter att bli en ännu bättre leverantör av lösningar för vattenrening och har många års erfarenhet av dimensionering och installationer av manuella och automatiska filter. Aquadrip ska vara en ledande leverantör av kunskap, produkter och sytemlösningar inom bevattning och vattenteknik.

 

Anpassning är ett nyckelord i relation till klimatändringarnas effekt på vårt vatten – vatten som har stor betydelse på hälsan och som kan rädda liv. Här har vi alla en roll och av den anledning är Aquadrip delaktig i WaterStarters; en social verksamhet som hjälper det kenyanska folket med tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Du kan läsa mer om hur projektet bygger en hållbar framtid med rent vatten och ta del av information om hur du kan vara med och bidra på https://waterstarters.org

Vill du bli vår nya kollega här på Aquadrip?
Då vill vi höra mer från dig! Välkommen att skicka in din spontanansökan redan idag. 

Vi tar tacksamt emot den via mail - info@aquadrip.se

Aquadrip AB är ett väletablerat företag med starkt varumärke och ambitiösa tillväxtplaner. Vi ingår i en stabil koncern vars storlek möjliggör för oss att växa och utvecklas långsiktigt.

Aquadrip ingår nu i MegaGroup!
Aquadrip är er ledande leverantör av kunskap, produkter och systemlösningar som vi alltid varit- bara ännu bättre. Att ingå i MegaGroup betyder att vi nu kan utnyttja koncernens kraft och erfarenhet för att stödja våra kunder på bästa möjliga sätt.

Du hittar all information om övertagandet här i länken.