VisaDölj meny

Ventiler

Manuella ventiler för på- och avstängning i olika storlekar och material.

Automatiska ventiler (magnetventiler) för fjärrstyrning.

Back- och bottenventiler.

Specialventiler för tryckreducering, tryckhållning, bordsbevattning, påfyllnad och spolning.

Magnetventiler

Hydraulventiler

Spolventiler

Flottörventiler

Tvångsstyrda ventiler

Kulventiler i plast

Kulventiler i metall

Vridspjäll och tappkranar

Backventiler

Bottenventiler

Återströmningsmoduler

Tryckregulatorer

Bordsventiler

Ventiler för droppslang

Dräneringsventiler

Avluftningsventiler

Snabbkopplingsventiler

Ventilbrunnar

Tillbehör/reservdelar