search

Rain Bird magnetventil DV

 

Magnetventil med två filter som skyddar systemet mot smutspartiklar, filter finns på menbran (200 mikron) och spole. Dessa filter ersätter inte förfilter till systemen.

Artikelnummer: 526040


463.00 kr exklusive moms

Manuell på- och avstängning, flödeskontroll och finns tillgänglig i både 24 VAC samt 9 V pulsstyrning.

Flöde:   0,68 - 9 m³/h (680 - 9 000 l/h)

Tryck:   1,0 - 10,3 bar

 

R25 inv, 24 VAC 526040 expand_more

Rain Bird signalkabel

Rain Bird Kabelkoppling, max 3

Rain Bird Kabelkoppling, max 2 el 3

Rain Bird Kabelkoppling, max 6

Magnetventil Flöde Matarledning
3/4" (R20) magnetventil 45 l/h - 1,8 m³/h Ø25 mm
1" (R25) magnetventil 750 l/h - 5 m³/h Ø25, 32, 40 mm
1½" (R40) magnetventil < 12 m³/h Ø40 och större
2" (R50) magnetventil < 26 m³/h Ø50 och större
3" (R80) magnetventil > 26 m³/h Ø80 och större

 

Tabellen ger en hänvisning om vilka ventiler som rekommenderas till olika slangstorlekar och flöden. Övriga aspekter att ta hänsyn till är vad för tryck systemet har, om  men vill ha en tryckreglerad ventil och om det ska var 24V eller 9V.

Relaterade produkter