search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Service och underhåll

Ett enkelt sätt att optimera driften och säkerställa att er anläggning fungerar som den ska är att teckna ett serviceavtal med oss. Då kontrollerar vi anläggningens tillstånd, funktion och säkerhet samt byter slitagedelar och defekta komponenter. Servicen regleras i ett avtal och genomförs efter överenskommelse, normalt en gång per år.

Avtalet ger er tillgång till servicepersonal som vet hur er anläggning fungerar och som ser vad som behöver göras. I anslutning till servicens utförande ingår rådgivning till underhållspersonal. Vid tecknandet av serviceavtal erbjuds kunden 15% rabatt på reservdelar, material och arbeskostnad enligt gällande listpris.


Utbildning

I samband med våra installationer ingår utbildning. Finns det behov av ytterligare utbildningar kan vi hjälpa till efter överenskommelse.