search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Återströmningsmodul

Artikelnummer: 810050

Komplett återströmningsmodul med smutsfilter och avstängningsventiler.
Hus och ventiler i brons/avzinkningshärdig mässing, gängad anslutning.


Kontakta oss för pris exklusive moms

DN15 810050 expand_more

Välj antal:


Svensk standard, SS-EN 1717,avser "Skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmning". 

Standarden innehåller en metodbeskrivning för val av återströmningsskydd beroende på vilken risknivå dricksvattnet kan komma i kontakt med. Standarden beskriver olika typer av återströmningsskydd som är godkända för skydd mot de fem i standarden förekommande vätskekategorierna.

Återströmningsskydd är till för att skydda dricksvattnet mot förgiftning och smittspridning.

Nedan anges exempel på installationer som räknas till vätskekategori 4 och kräver skyddsmodul typ BA (återströmningsskydd med dubbla backventiler och tryckstyrd mellanliggande kammare med dränering):

  • Kemikaliedosering (oorganiska gödselmedel)
  • Tvättmedelsdosering
  • Desinfektionsmedelsdosering
  • Påfyllning av värmesystem med tillsatser (rost och frostskydd)

Vätskekategori 5 är media som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer som biologiska gödselmedel och kräver skyddsmodul typ AA (oinskränkt luftgap).

Dimension Bygglängd i mm
DN15 440 mm
DN20  510 mm
DN25 564 mm
DN32 640 mm
DN40 850 mm
DN50 870 mm

 

Relaterade produkter