search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

AGRO-FERT gödselinjektor

Artikelnummer: 350000

AGRO-FERT gödselinjektorer utför volymbaserad näringstillförsel ("promille") till växthus- och plantskoleodling.


Kontakta oss för pris

100 PLUS 350000 expand_more


AGRO-FERT tillför två stamlösningar, i proportion till vattenflödet, direkt in i den trycksatta huvudledningen varför någon extra vattenpump inte behövs.

Den önskade doseringen ställs in steglöst i promille (= liter stamlösning/m³ vatten) för respektive stamlösning på två graderade rattar. AGRO-FERT levereras klar att anslutas till europauttag 16A. Vattenmätare med pulsutgång, sifferverk, injektionsventiler och T-rör medföljer AGRO-FERT.

AGRO-FERT kan kompletteras med syradosering. En separat pump "dockas" till styrsystemet. Pumpen arbetar med koncentrerad syra, vilket innebär att syran inte behöver spädas och därmed undviks onödig hantering av syra.

AQUADRIP tillverkar AGRO-FERT gödselinjektor, utöver standardmodeller, efter kundspecifikation avseende antal stamlösningar, doseringsmängd och flödeskapacitet.

Elanslutning 3x400 V, 16 A (även 3x220 V för Norge).

Bruksanvisning AGRO-FERT 100 PLUS

Bruksanvisning AGRO-FERT 400 PLUS

Kontakta en expert

Anders Westlund

Fakta

  AF 100 AF 200 AF 400 AF 800
Arbetsflöde l/min 10-150 15-280 25-430 80-930
Max dosering 2x5‰ 2x5‰ 2x5‰ 2x5‰
Max mottryck i kp/cm² 10 10 10 8
Vattenmätare med puls ansl 25 ansl 40 DN50 DN80

 

Relaterade produkter