VisaDölj meny

Eldrivna

Eldrivna gödselblandare finns av två typer, dels proportionerliga och dels ledningstalsstyrda. De proportionerliga tillför vanligtvis två gödselmedel i steglöst inställbara mängder till utgående bevattningsvatten. 

De ledningstalsstyrda gödselblandarna tillför gödselmedel efter önskat ledningstal. Vanligtvis används två stamlösningar som kan utökas till fler. Även pH-värde kan regleras på liknande sätt genom att tillföra syra. De mest avancerade gödselblandarna av denna typ kan tillföra näring efter olika recept till olika bevattningsavdelningar och även anslutas till internet.