search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Industriell verksamhet

Stenkross, dagbrott, avfallshantering och annan dammig verksamhet.

Arbetsplatser där det finns farligt damm är ohållbart att vistas i. 

Med Aquadrips bevattningssystem får ni en förbättrad arbetsmiljö - Ni slipper dammet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för mer information.
info@aquadrip.se

Rekommenderade produkter för Industriell verksamhet

Dammbindning