search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Dammbindning

Det finns flera sätt att förbättra arbetsmiljön vid avfallshantering och dammande tillverkning. Ett sätt är att spänna wirar med hängande upp- och -ned sprinkler på hög höjd över anläggningen.


Kontakta oss för pris


Med sprinkler åstadkommer man ett konstgjort regn som minskar damm och brandrisk.

Jämfört med konventionella spridare blir vattenförbrukningen liten, så väl som avrinningen till deponidammen. Wirarna spänns så högt att maskiner kan arbeta fritt under anläggningen.