search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

WATERMARK mätare

Artikelnummer: 790145

Jordfuktighetsmätare som mäter fuktigheten elektriskt i centibar undertryck.


4 733.00 kr exklusive moms

Välj antal:


Två givare (790150) på olika djup rekommenderas per mätställe. Mätaren är flyttbar och kan däremed användas för ett stort antal givare.

Jorden fungerar som ett vattenmagasin som lagrar vattnet mellan bevattningar och regn så att kulturen har tillgång till det vatten som behövs för en bra tillväxt. Syftet med att använda fuktighetsmätare är att få en bättre förståelse för hur vattnet förbrukas på olika delar delar av odlingen. Härigenom kan bevattningen planeras bättre och effekten av nederbörd kan uppskattas. Genom att mäta fuktigheten 2-3 gånger mellan bevattningarna fås en bra bild över hur utvecklingen är över tiden och det blir möjligt att lägga upp en bevattningsstrategi för den aktuella kulturen. På så sätt undviks gissningar. Resultatet blir bevattningsbesparing, lägre energikostnader för pumpar och framför allt förhindras kväveurlakning orsakad av överbevattning.

Genom att använda fuktighetsmätare med givare på två olika djup kan man lära sig hur långa bevattningstider man ska använda. Om den första givaren reagerar snabbt på bevattningen medan den lägre givaren fortfarande visar högt (torrt) värde så kanske bevattningstiden är för kort. Motsatsen är att den lägre också reagerar snabbt. Då är förmodligen bevattningstiden för lång.

Den erfarenhet du får av mätningarna kommer att hjälpa dig till en behovsanpassad bevattning med ett bra odlingsresultat som följd.

Bruksanvisning WATERMARK jordfuktighetsmätare

WATERMARK givare

Batteri Energizer 9 volt

Fakta

Mätområde: O-199 centibar undertryck
Temperaturinställning: 5-40º
Batteri: 1 st 9V (artikelnr: 240251)