search
Kategorier
 • Inga resultat
Produkter
 • Inga resultat
search
Kategorier
 • Inga resultat
Produkter
 • Inga resultat

Trådfilter MT

Högeffektiva filter, reducerar suspenderade ämnen, turbiditet och SDI.


Kontakta oss för pris


Funktion

Trådfilter avlägnsar smuts/partiklar då vatten flödar genom kassetter omlindade med flera lager fina polyestertrådar. Kassetterna är sammanfogade i kassettpaket, placerade på uppsamlingsrör. Dessa rör leder vattnet via utloppet vidare till systemet. När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka över filterkassetterna orsakar detta ett tryckfall. När tryckvallet når över ett givet värde, alternativt ett givet tidsintervall, startas en automatisk rengöring. Via högtrycksdysor renspolas kassetterna effektivt och smutsen avlägsnas från systemet via dräneringen. Rengöringen tar ca 5 minuter.

 • Högeffektiva filter, reducerar suspenderade ämnen, turbiditet och SDI
 • Stor filteryta - liten installationsyta
 • Automatisk rengöring pga tryckfall och tid
 • Små spolvattenförluster
 • Effektivare än traditionella sandfilter
 • Miljövänlig teknik, arbetar utan kemiska tillsatser
 • Lämpligt som förfilter till membrananläggningar, upprening av bassänger och system etc.

Produktblad MT Trådfilter 

Fakta

  MT1 MT2 MT4
Max flöde: 6 l/h 25 l/h 50 l/h
Filteryta: 625 cm² 2500 cm² 5000 cm²
Filtreringsgrad: 3 mikron
Max arbetstryck: 0,4 mPa (4 kp/cm²)
Max temperatur: 4-40ºC
Spolvattenförlust/cykel: 30 l 50 l 70 l
Rengöringsmekanism: Högtrycksdysor
Material – hus: Polypropylen (tillval syrafast stål)
Material – kassetter: Polyestertråd runt gjuten plastkärna
Elförsörjning: 230VAC (tillval 3-fas)