search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

STF FMA 5000

FMA 5000-serien är elektriskt drivna automatiska filter speciellt anpassade för krävande installationer och för filtrering av höga flöden inom industriella sektorn och kommunal VA.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet flödar via inloppet in genom en grovsil som skyddar filtret mot oönskade föremål. Därefter passerar vattnet filtrets nätsilar från insida till utsida och vidare genom filtrets utlopp till användarens system. Partiklar som samlas på insidan av nätsilarna bildar en filterkaka, vilket leder till att ett differenstryck över filtersystemet byggs upp. Differenstrycket över filtersystemet mäts och vid ett givet värde startar en automatisk rengöring.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilarnas insida kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 0,3 bar startas en automatisk rengöring. Filterinsatsen rengörs effektivt av sugskannern som roterar i en spiralformad rörelse. Borstförsedda sugmunstycken placerade på skannern "dammsuger" effektivt hela nätsilens insida med hjälp av det undertryck som skapas då spolventilen öppnas. Under reningsprocessen levereras filtrerat vatten kontinuerligt till användarens system. FMA 5000 kräver ett minimitryckj på 2 bar för effektiv rengöring. 

  • Intern konstruktion med 5 stycken nätsilar ger stor filteryta på liten installationsyta
  • Automatisk rengöring p.g.a. tryckfall och tid
  • Kontinuerligt flöde till systemet även under reningsprocessen
  • Gångjärnsförsedda lock för enkelt underhåll
  • Minimala spolvattenförluster
  • Fina filtreringsgrader

Produktblad STF FMA 5000 

Fakta

Max flöde: Upp till 2 000 m³/h
Filteryta: 55 000 cm²
Filtreringsgrad: 10, 20, 25, 50 mikron
Max arbetstryck: 10 bar (högre på begäran)
Max temperatur: 50ºC (tillval 95ºC)
Min tryck vid spolning: 2 bar
Spolvattenflöde*: 80 m³/h 
Spolvattenmängd*: 730 liter/cykel
Material – hus: Epoxybehandlat stål, (tillval rostfritt stål 304, 316)
Material – nätcylinder: Rostfritt stål 316

* vid tryck 2 bar