search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

STF FMA 2000

Automatiskt självrensande filter för en mängd olika applikationer.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar först genom en grovsil som skyddar filtret mot oönskade föremål. Därefter passerar vattnet en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehovet. Inuti nätsilen samlas föroreningarna och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilens insida kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 0,3 bar startas en automatisk rengöring. Filterinsatsen rengörs effektivt av sugskannern som roterar i en spiralformad rörelse. Skannern drivs av en elektrisk motor. Sugmunstycken placerade på skannern "dammsuger" effektivt hela nätsilens insida med hjälp av det undertryck som skapas då spolventilen öppnas. Under reningsprocessen, som tar 25 sekunder, levereras filtrerat vatten kontinuerligt till användarens system. FMA 2000 kräver ett minimitryck på 2 bar för effektiv rengöring. 

  • Robust filter med stora valmöjligheter för filtrering av kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm
  • Automatisk rengöring p g a tryckfall och tid
  • Kontinuerligt flöde till systemet även under reningsprocessen
  • Filterlock försedda med gångjärn för enkel service
  • Minimala spolvattenförluster, under 1%
  • Finns även som stående modell

 

Produktblad STF FMA 2000

Fakta

Max flöde: 5-1 500 m³/h
Filteryta: 2 650-21 300 cm² (beroende på modell)
Filtreringsgrad: 10, 25, 50, 80, 100, 125, 200, 300, 500, 1000 mikron
Max arbetstryck: 10 bar (högre på begäran)
Max temperatur: 50ºC (tillval 95ºC)
Min tryck vid spolning: 2 bar
Spolvattenflöde*: 5-25 m³/h (beroende på modell)
Spolvattenmängd*: 35-175 liter/cykel (beroende på modell)
Material – hus: Epoxybehandlat stål, (tillval rostfritt stål 304, 316)
Material – nätcylinder: Rostfritt stål 316

*vid tryck 2 bar