search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

STF FMA 1000E

Automatiskt självrensande filter för en mängd olika applikationer.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet flödar in i filtret genom inloppet och passerar nätsilen från insida till utsida. Det renade vattnet fortsätter sedan ut genom filtrets utlopp till användarens system. 

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilens insida kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 0,3 bar startas en automatisk rengöring. Filterinsatsen rengörs effektivt av sugskannern som roterar i en spiralformad rörelse. Skannern drivs av en elektrisk motor. Sugmunstycken placerade på skannern "dammsuger" effektivt hela nätsilens insida med hjälp av det undertryck som skapas då spolventilen öppnas. Under reningsprocessen, som tar några sekunder, levereras filtrerat vatten kontinuerligt till användarens system. FMA 1000E kräver ett minimitryck på 2 bar för effektiv rengöring. 

  • Robust filter med stora valmöjligheter för filtrering av kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm
  • Automatisk rengöring p.g.a. tryckfall och tid
  • Kontinuerligt flöde till systemet även under reningsprocessen
  • Minimala spolvattenförluster
  • Kompakt modell

Produktblad STF FMA 1000E 

Fakta

Flöden: 2,4-350 m³/h
Filteryta: 1 000-5 300 cm² (beroende på modell)
Filtreringsgrad: 25, 50, 80, 100, 125, 200, 300, 500, 1000 mikron
Max arbetstryck: 10 bar (högre på begäran)
Max temperatur: 50ºC (tillval 95ºC)
Min tryck vid spolning: 2 bar
Spolvattenflöde*: 2,4-9 m³/h (beroende på modell)
Spolvattenmängd*: 9-50 liter/cykel (beroende på modell)
Material – hus: Epoxybehandlat stål, (tillval rostfritt stål 304, 316)
Material – nätcylinder: Rostfritt stål 316

 *vid tryck 2 bar