search

Rain Bird ledanslutning för pop-up

Ledad anslutning för nedgrävda spridare gör monteringen enkel att genomföra.

Artikelnummer: 525922


6.00 kr exklusive moms

Lederna, vilka går att justera i höjdled, gör att man på ett enkelt sätt justerar in spridarna i rätt nivå i förhållande till gräsytan. De byggs enkelt med slang som klipps i lagom längd och med en vinkelanslutning monterad i varje ände. 

Att ansluta en ledanslutning till matarslang kan göras på flera sätt. Nedan visas två exempel, ett med en T-koppling med invändig gänga och en med en anborrbygel. Anvisning för enkel montering finns här.

RB spiralformad vinkel R15 utv 525922 expand_more