search
Kategorier
 • Inga resultat
Produkter
 • Inga resultat
search
Kategorier
 • Inga resultat
Produkter
 • Inga resultat

Filtomat trådfilter AMF93

Högeffektiva filter, reducerar suspenderade ämnen, turbiditet och SDI.


Kontakta oss för pris


Funktion

Trådfilter avlägsnar smuts/partiklar då vatten flödar genom kassetter omlindade med flera lager fina polyestertrådar. Kassetterna är sammanfogade i kassettpaket, placerade på uppsamlingsrör. Dessa rör leder vattnet via utloppet vidare till systemet. När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka över filterkassetterna orsakar detta ett tryckfall. När tryckfallet når ett givet värde alternativt ett givet tidsintervall startas en automatisk rengöring. Via högtrycksdysor renspolas kassetterna effektivt och smutsen avlägsnas från systemet via dräneringen. Rengöringen tar ca 10 minuter beroende på modell.

 • Högeffektiva filter, reducerar suspenderade ämnen, turbiditet och SDI
 • Stor filteryta - liten installationsyta
 • Automatisk rengöring pga tryckfall och tid
 • Små spolvattenförluster
 • Effektivare än traditionella sandfilter
 • Miljövänlig teknik, arbetar utan kemiska tillsatser
 • Lämpligt som förfilter till membrananläggningar, upprening av bassänger och system etc.

 

Produktblad Filtomat Trådfilter AMF

Fakta

Max flöde: 50 m³/h
Filteryta: 92 500 cm²
Filtreringsgrad: 2, 3, 7,10, 20  mikron
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²)
Max temperatur: 40ºC
Spolvattenflöde: 6 m³/h
Spolvattenmängd: 1,1-1,5 m³/h
Rengöringsmekanism: Högtrycksdysor
Material – hus: Epoxybehandlat stål (tillval syrafast stål)
Material – kassetter: Polyestertråd runt gjuten plastkärna
Elförsörjning: 3-fas