search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Filtomat M300-7000

För flöde upp till 1 100 m³/h. Filtreringsgrad 15-3 500 mikron.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar först genom en grovsil som skyddar filtret från oönskade föremål. Därefter passerar vattnet en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehovet. Inuti nätsilen fångas föroreningarna upp och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilen kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 50 kPa (0,5 kp/cm²) startas den automatiska rengöringen. Rengöringen fungerar genom att en skanner med munstycken roterar och sveper över nätsilen. Skannerns munstycken är förbundna med en avloppsventil som öppnar och orsakar ett kraftigt vakuumsug genom munstyckena. Skannerns roterande rörelse fås genom att det utströmmande vattnet passerar genom en turbin som är sammankopplad med skannern. Rengöringen tar några sekunder. Även under denna tid levereras filtrerat vatten.

  • För flöde upp till 1 100 m³/h. Filtreringsgrad 15-3 500 mikron
  • Automatisk rengöring pga tryckfall alt. tid
  • Drivs av vattentrycket
  • Kontinuerligt flöde
  • Liten spolvattenmängd, under 1%
  • Kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm

Produktblad Filtomat M300  

Reservdelslista Filtomat M300-7000

Fakta

Max flöde: 1100 m³/h
Filteryta: 7000 cm²
Filtreringsgrad: 15-3000 mikron
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²)
Max temperatur: 65ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)
Spolvattenflöde*: 75 m³/h
Spolvattenmängd*: 250 liter
Material – hus: Epoxybehandlat stål eller syrafast stål
Material – nätcylinder: Syrafast stål, PVC
Material – interna delar: Syrafast stål, PCV

*vid tryck 0,2 mPa