search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Filtomat M100-4500

Stor filteryta (4 500 cm²) för flöde upp till 180 m³/h. Filtreringsgrad 80-500 mikron.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar först genom en grovsil, som skyddar filtret mot oönskade föremål. Därefter passerar vattnet en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehovet. Inuti nätsilen fångas föroreningarna upp och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilen kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 50 kPa (0,5 kp/cm²) startas den automatiska rengöringen. Rengöringen fungerar genom at en skanner med munstycken roterar och sveper över nätsilen. Skannerns munstycken är förbundna med en avloppsventil som öppnar och orsakar ett kraftigt vakuumsug genom munstyckena. Drivet genom en turbin av det utströmmande vattnet roterar skannern. Under spolningen rör sig skannern påverkad av en vattenhydraulisk kolv även i axiell led. Sammantaget ger detta skannern en spiralformad rörelse. Rengöringen tar några sekunder. Även under denna tid levererar filtret vatten.

  • Stor filteryta (4 500 cm²) för flöde upp till 180 m³/h. Filtreringsgrad 80-500 mikron
  • Automatisk rengöring pga tryckfall alt. tid
  • Kompakt styrning
  • Kontinuerligt flöde
  • Liten spolvattenmängd, under 1%
  • Kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avlopprening, bevattning mm

 

Produktblad Filtomat M100 

Reservelslista Filtomat M100-4500

Fakta

Max flöde: 180 m³/h
Filteryta: 4 500 cm²
Filtreringsgrad: 80-500 mikron
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²)
Max temperatur: 55ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)
Spolvattenflöde*: 26 m³/h
Spolvattenmängd*: 125 liter
Material – hus: Epoxybehandlat stål eller syrafast stål
Material – nätcylinder: Syrafast stål, PVC
Material – interna delar: Syrafast stål, PVC

*vid tryck 0,2 mPa