search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Filtomat M100-1500

För flöde upp till 80 m³h. Filtreringsgrad 80-500 mikron.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar först ut genom en grovsil som skyddar filtret mot oönskade föremål. Därefter passerar vattnet en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehovet. Inuti nätsilen fångas föroreningarna upp och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilen kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 80 kPa (0,8 kp/cm²) startas den automatiska rengöringen. Rengöringen fungerar genom att en skanner med munstycken roterar och sveper över nätsilen. Skannerns munstycken är förbundna med en avloppsventil som öppnar och orsakar ett krafigt vakuumsug genom munstyckena. Drivet av det utströmmande vattnet roterar skannern och för sig även i axiell led. Rengöringen tar några sekunder. Även under denna tid levereras filtrerat vatten.

  • För flöde upp till 80 m³h. Filtreringsgrad 80-500 mikron.
  • Automatisk rengöring pga tryckfall alt. tid.
  • Kompakt styrning.
  • Kontinuerligt flöde.
  • Liten spolvattenmängd, under 1%.
  • Kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm

Produktblad Filtomat M100  

Reservdelslista Filtomat M100-1500

Fakta

Max flöde: 80 m³/h
Filteryta: 1 500 cm²
Filtreringsgrad: 80-500 mikron
Max arbetstryck: 0,8 mPa (8 kp/cm²)
Max temperatur: 55ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)
Spolvattenflöde*: 20 m³/h
Spolvattenmängd*: 20 liter
Material – hus: Epoxybehandlat stål eller syrafast stål
Material – nätcylinder: Syrafast stål, PVC
Material – interna delar: Syrafast stål, PVC

*vid tryck 0,2 mPa