search

Ebb/flodventil

Artikelnummer: 800545

Trevägsventil att placeras över en returtank.


590.00 kr exklusive moms


Vid vattning trycksätts ventilen vid anslutning 1 och bevattningsvattnet passerar ut genom anslutning 2 till borden. Efter vattning dräneras borden genom anslutning 2 och ut genom utlopp 3 ner i returtanken.

  1. Tillopp R40 inv
  2. Anslutning bord R40 inv
  3. Utlopp returtank R32 inv

Relaterade produkter