search

Dropptrycksindikator, komplett

För att på ett enkelt sätt se att det är rätt trycki slutet på en droppslang kan en tryckindikator för droppslang monteras.

Artikelnummer: 880220


90.00 kr exklusive moms

Indikatorn monteras med fördel på den droppslang som har "sämst" förutsättningar eller på varje rad, beroende på vad som är intressant att veta. Om "flaggan" reser sig visar det på att trycket är 0,5 bar. På så vis syns det enkelt att det fungerar som tänkt. 

Relaterade produkter