search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Arkal 2" Spin Klin™ Compact

Fristående självrengörande automatiskt lamellfilter med filtreringsgrad 20-400 mikron som huvudsakligen används för att skydda bevattning. Flöde 10-20 m³/h.


27 600.00 kr exklusive moms

Välj antal:


Allmänt
Spin Klin ™ vattenfilter använder innovativ lamellteknik för att fånga upp och behålla en stor mängd fasta ämnen ur vattnet. Filtrets självrensande backspoliningsmekanism är effektiv och kräver låg vattenförbrukning. ​

Filtreringsprocessen
Vattnet passerar via inloppet genom lamellpaketet, som består av tätt sammanpackade lameller staplade på varandra. Därefter går vattnet vidare genom utloppet till användarens system. Ett styrsystem övervakar filtret.

Backspolningsprocessen
Backspolningsprocessen aktiveras när ett förutbestämt tidsintervall har gått ut eller när en signal från differenstryckgivaren erhålls. Inloppsventilen stängs och samtidigt öppnas dräneringsventilen. Omvänt vattenflöde matas in i filtret via utloppsventilen och renspolar lamellpaketet inifrån och ut via munstycken. Smutsen spolas bort från lamellerna och lämnar filtret via dräneringen.


* Obs! Under backspolningen måste vattenflödet nedströms vara avstängt.

Egenskaper

  • Effektiv djupfiltrering av fasta ämnen
  • Innovativ lamellteknik fångar och behåller stora mängder fasta ämnen
  • Långvarig drift med minimalt underhåll
  • Kompakt design

Styrsystemet - Amiads NYA ADI-P-kontroller
Med Amiads ADI-P-kontroll kan man övervaka och styra filtret. Styrenheten interagerar med Amiads användarvänliga app som ger detaljerad filtreringsprestandadata på din mobiltelefon.
Självrengöringsmekanismen styrs och övervakas av ADI-P-styrenheten. Självrengöringscykeln utlöses med en integrerad DP-omkopplare.
ADI-P-styrenheten och mobilappen tillhandahåller också:
• DP- och spolcykelräknare
• Varningar - lågt / högt tryck, lågt batteri
• Rapporter och resultathistorikdata

Klicka här för att se hur du laddar ner appen ADI-P

Produktblad Arkal 2" Spin Klin™ Compact

 

 

Fakta  
   
Allmänt:  
Max flöde m³/h 15 m³/h
Anslutning in/ut 2" (50 mm)
Filtreringsgrader 20-400 mikron
Minsta backspolningstryck 2,8 bar
Max arbetstryck 10 bar
Filteryta  880 cm²
Vikt (tom) 20 kg
   
Backspolningsdata (vid 1,5 bar):  
Utloppsventil 2" (50 mm)
Spoltid 20 sekunder
Minsta flöde för backspolning 10 m³/h
   
Material:  
Filterhus och lock Förstärkt polyamid (PA) eller polypropen (PP)
Lameller Polypropen (PP) eller polyamid (PA)
Spolventiler Förstärkt polyamid (PA) eller polypropen (PP)
Förgreningsrör Polypropen (PP)
Tätningar NBR eller EPDM (Viton som tillval)
Styrslangar Polyetylen (PE) eller polyamid (PA)
   
Mått:  
Längd 749 mm
Bredd 287 mm
Höjd 612 mm