search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad TAF-750

Amiad TAF-750 är ett elektriskt automatiskt filter som kan spola både på tryckfall och med tidsintervall.


Kontakta oss för pris


Motor och elektronik behöver endast enfas 230V, vilket gör installationen enkel. Amiad TAF-750 förbrukar minimalt med vatten för spolning

Funktion

Det förorenade vattnet passerar genom inloppet och in i den rostfria nätsilen. En "filterkaka" bildas av de föroreningar som samlas inuti nätsilen. Genom att en differenstryckgivare mäter tryckfallet över nätsilen startas en automatisk spolning. Den automatiska spolningen kan också kombineras med spolning på tidsintervall och manuell spolning. Den automatiska spolningen utföres av en sugskanner som suger bort filterkakan från nätsilen och låter föroreningarna passera ut genom spolventilen. Sugskannern får en roterande spiralformig rörelse genom elmotorn och en snäckskruv.

Produktblad Amiad TAF

Reservdelslista Amiad TAF-750

Fakta

Max flöde: 45  m³/h
Filteryta: 750 cm²
Filtreringsgrad: 10-500 mikron
Max arbetstryck: 0,8 mPa (8 kp/cm²)
Max temperatur: 60ºC
Min tryck vid spolning: 0,15 mPa (1,5 kp/cm²)
Spolvattenflöde*: 5,7 m³/h
Spolvattenmängd*: 25 liter
Material – hus: Glasfiberarmerad polyamid
Material – nätcylinder: Syrafast stål och polykarbonat
Material – interna delar: PCV

*vid tryck 0,2 mPa

Relaterade produkter