search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad stålfilter R50

Amiad R50 filter i stål för flöde upp till 25 m³/h. Ytbehandling med fosfatering och polyesteröverdrag, manometeruttag.


Kontakta oss för pris


Amiad filter i stål för stora flöden och stor mekanisk hållfasthet. Ytbehandlingen är gjord med fosfatering och polyesteröverdrag. Filterhusen kan också levereras i syrafast stål för krävande miljöer. Filterna är försedda med manometeruttag som kan användas vid tryckmätning eller installation av smutsvarnare (se tillbehör). 

  • För flöde upp till 25 m³/h
  • Filtreringsgrad 50-3500 mikron
  • Enkel skötsel utan verktyg
  • Stor filteryta vs anslutningsdimension

Filterinsats

Sillfilter används till rening av grundvatten. Insatsen kan rengöras och återanvändas. Flödesriktningen är inifrån och ut.

Nätsilar är konstruerade av gjuten plast som stödjer en silduk i syrafast stål med filtreringsgrader från 800 till 50 mikron. 

Perforerade cylindrar är lämpliga för grovfiltrering och är konstruerade av en perforerad plåt med filtreringsgrader från 3500 till 500 mikron. 

Filterstorlek

Filtret är anpassat till 50 mm rördimension. Det angivna maxflödet får aldrig överskridas. 
OBS! Ett filter som valts med större marginal har en större filteryta och kräver därför mindre skötsel.

Alla Amiad-filter öppnas för rengöring utan verktyg!

Bruksanvisning Amiad manuella stålfilter R50

Produktblad Amiad manuella stålfilter

Reservdelslista Amiad manuella stålfilter R50

Amiad filterelement R50 stål

Filter och cykloner:

Fakta

Anslutning: R50 utvändig gänga alt. DN50 fläns
Filteryta: 465 cm²
Silinsats med nät i rostfritt stål: 50-500 mikron
Perforerad cylinder: 500-3500 mikron
Max arbetstryck: 1,0 mPa (10 kp/cm²)
Max arbetstemperatur: 60ºC
Material – hus: Fosfaterat stål med polyesteröverdrag alt. syrafast stål
Material – nätstomme: Polypropen
Material – perforerad cylinder: Rostfritt stål
Material – tätningar: NBR