search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad stålfilter DN200 In-line

Amiad DN200 Super In-line för flöde upp till 300 m³/h. Ytbehandling med fosfatering och polyesteröverdrag, manometeruttag. 


Kontakta oss för pris


Amiad filter i stål för stora flöden och stor mekanisk hållfasthet. Ytbehandlingen är gjord med fosfatering och polyesteröverdrag. Filterhusen kan också levereras i syrafast stål för krävande miljöer. Filterna är försedda med manometeruttag som kan användas vid tryckmätning eller installation av smutsvarnare (se tillbehör).   

  • För flöde upp till 300 m³/h
  • Filtreringsgrad 50-3500 mikron
  • Enkel skötsel utan verktyg
  • Stor filteryta vs anslutningsdimension

Filterinsats

Sillfilter används till rening av grundvatten. Insatsen kan rengöras och återanvändas. Flödesriktningen är inifrån och ut.

Nätsilar är konstruerade av gjuten plast som stödjer en silduk i syrafast stål med filtreringsgrader från 800 till 50 mikron. 

Perforerade cylindrar är lämpliga för grovfiltrering och är konstruerade av en perforerad plåt med filtreringsgrader från 3500 till 500 mikron. 

Filterstorlek

Filtret är anpassat till 200 mm rördimension. Det angivna maxflödet får aldrig överskridas. 
OBS! Ett filter som valts med större marginal har en större filteryta och kräver därför mindre skötsel.

Alla Amiad-filter öppnas för rengöring utan verktyg!

Produktblad Amiad manuella stålfilter

Reservdelslista Amiad manuella stålfilter DN200 In-line

Amiad filterelement DN200 In-line stål

Filter och cykloner: