search

Amiad stålfilter DN100 Compact

Amiad DN100 Compact för flöde upp till 80 m³/h. Ytbehandling med fosfatering och polyesteröverdrag, manometeruttag.


Kontakta oss för pris

Amiad filter i stål för stora flöden och stor mekanisk hållfasthet. Ytbehandlingen är gjord med fosfatering och polyesteröverdrag. Filterhusen kan också levereras i syrafast stål för krävande miljöer. Filterna är försedda med manometeruttag som kan användas vid tryckmätning eller installation av smutsvarnare (se tillbehör).  

  • För flöde upp till 80 m³/h
  • Filtreringsgrad 50-3500 mikron
  • Enkel skötsel utan verktyg
  • Stor filteryta vs anslutningsdimension

Filterinsats

Sillfilter används till rening av grundvatten. Insatsen kan rengöras och återanvändas. Flödesriktningen är inifrån och ut.

Nätsilar är konstruerade av gjuten plast som stödjer en silduk i syrafast stål med filtreringsgrader från 800 till 50 mikron. 

Perforerade cylindrar är lämpliga för grovfiltrering och är konstruerade av en perforerad plåt med filtreringsgrader från 3500 till 500 mikron. 

Filterstorlek

Filtret är anpassat till 100 mm rördimension. Det angivna maxflödet får aldrig överskridas. 
OBS! Ett filter som valts med större marginal har en större filteryta och kräver därför mindre skötsel.

Alla Amiad-filter öppnas för rengöring utan verktyg!

Bruksanvisning Amiad manuella stålfilter DN100

Produktblad Amiad manuella stålfilter

Reservdelslista Amiad manuella stålfilter DN100

Amiad filterelement DN100 Compact stål

Fakta

Anslutning: DN100 fläns
Filteryta: 2 175 cm²
Silinsats med nät i rostfritt stål: 50-500 mikron
Perforerad cylinder: 500-3500 mikron
Max arbetstryck: 1,0 mPa (10 kp/cm²)
Max arbetstemperatur: 60ºC
Material – hus: Fosfaterat stål med polyesteröverdrag alt. syrafast stål
Material – nätstomme: Polypropen
Material – perforerad cylinder: Rostfritt stål
Material – tätningar: NBR