search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad SAF-6000

 För flöde upp till 400 m³/h. Filtreringsgrad 10-800 mikron.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar först genom en grovsil som skyddar filtret mot oönskade föremål. Därefter passerar vattnet en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehovet. Inuti nätsilen samlas föroreningarna och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilens insida kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 50 kPa (0,5 kp/cm²) startas den automatiska rengöringen. Rengöringen fungerar genom att en skanner med munstycken rör sig i en spiralform över nätsilen. Skannerns munstycken är förbundna med en avloppsventil som öppnar och ger ett kraftigt vakuumsug genom munstyckena. Rengöringen tar 15 sekunder och även under denna tiden levererar filtret vatten.
 

  • Stor filteryta (6 000 cm²) för flöde upp till 400 m³/h. Filtreringsgrad 10-800 mikron.
  • Automatisk rengöring pga tryckfall och tid.
  • Kontinuerligt flöde.
  • Liten spolvattenmängd, under 1%.
  • Kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm

 

Produktblad Amiad SAF

Reservdelslista Amiad SAF-6000

Fakta

  Standard Tillval
Max flöde: 400 m³/h  
Filteryta: 6 000 cm²  
Filtreringsgrad: 10-800 mikron  
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²) 1,6 mPa (16 kp/cm²)
Max temperatur: 60ºC 95ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)  
Spolvattenflöde*: 25 m³/h  
Spolvattenmängd*: 280 liter  
Material – hus: Epoxybehandlat stål Syrafast stål
Material – nätcylinder: Syrafast stål  
Material – interna delar: Syrafast stål, konstruktionsplast  

*vid tryck 0,2 mPa