search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad SAF-1500

För flöde upp till 80 m³/h. Filtreringsgrad 10-800 mikron.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar först genom en grovsil som skyddar filtret mot oönskade föremål. Därefter passerar vattnet en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehovet. Inuti nätsilen samlas föroreningarna och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp.

När föroreningarna gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilens insida kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 50 kPa (0,5 kp/cm²) startas den automatiska rengöringen. Rengöringen fungerar genom att en skanner med munstycken rör sig i en spiralform över nätsilen. Skannerns munstycken är förbundna med en avloppsventil som öppnar och ger ett kraftigt vakuumsug genom munstyckena. Rengöringen tar 15 sekunder och även under denna tiden levererar filtret vatten.

  • Stor filteryta (1 500 cm²) för flöde upp till 80 m³/h. Filtreringsgrad 10-800 mikron.
  • Automatisk rengöring pga tryckfall och tid.
  • Kontinuerligt flöde.
  • Liten spolvattenmängd, under 1%.
  • Kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm.

 

Produktblad Amiad SAF

Reservdelslista Amiad SAF-1500

Fakta

Max flöde: 80 m³/h
Filteryta: 1 500 cm²
Filtreringsgrad: 10-800 mikron
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²)
Max temperatur: 50ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)
Spolvattenflöde*: 6 m³/h
Spolvattenmängd*: 25 liter
Material – hus: Epoxybehandlat stål eller syrafast stål
Material – nätcylinder: Syrafast stål
Material – interna delar: Syrafast stål, konstruktionsplast

*vid tryck 0,2 mPa