search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad EBS 15000

För flöde upp till 1 800 m³/h.Filtreringsgrad 10-800 mikron.


Kontakta oss för pris


Funktion

Det förorenade vattnet strömmar inifrån och ut genom en nätsil som valts med hänsyn till filtreringsbehov. I nätsilen fångas föroreningar upp och det renade vattnet passerar ut genom filtrets utlopp. 

När föroreningar gradvis bygger upp en filterkaka på nätsilen kommer detta att orsaka ett tryckfall. När tryckfallet når 50 kPa (0,5 kp/cm²) startas den automatiska rengöringen. 
Rengöringen fungerar genom att en skanner med munstycke rör sig i en spiralform över nätsilen. Skannerns munstycken är förbundna med en avloppsventil som öppnar och orsakar ett kraftigt vakuumsug genom munstyckena. Rengöringen tar 35-40 sekunder. Även under denna tid levereras filtrerat vatten. 

  • Stor filteryta (15 000 cm²) för flöde upp till 1 800 m³/h.Filtreringsgrad 10-800 mikron.
  • Automatisk rengöring pga tryckfall och tid.
  • Kontinuerligt flöde.
  • Liten spolvattenmängd, under 1%.
  • Kylvatten, processvatten, dricksvattenförsörjning, avloppsrening, bevattning mm.

 

Produktblad Amiad EBS

Fakta

  Standard Tillval
Max flöde: 1 800 m³/hq  
Filteryta: 15 000 cm²  
Filtreringsgrad: 10-800 mikron  
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²) 1,6 mPa (16 kp/cm²)
Max temperatur: 60ºC 95ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)  
Spolvattenflöde*: 50 m³/h  
Spolvattenmängd*: 500 liter  
Material – hus: Epoxybehandlat stål Syrafast stål
Material – nätcylinder: Syrafast stål  
Material – interna delar: Syrafast stål  

*vid tryck 0,2 mPa