search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Amiad ABF-15000

Driftsäkert och robust borstfilter anpassat för höga flöden och höga smutslaster.


Kontakta oss för pris


Funktion

Råvatten flödar in genom inloppet och passerar silen från insida till utsida. Därefter fortsätter det renade vattnet genom utloppet och vidare till systemet. Partiklar som samlas på silens insida bildar en filterkaka, vilket leder till att ett tryckfall över silen byggs upp. En differenstryckgivare känner tryckskillnaden över filtret och vid ett givet värde initieras reningsprocessen

En drivenhet roterar två stycken borstar som stryker av insidan på silen. Filterkakan avlägsnas via spolventilen till avloppet. Filterprocessen tar 15-30 sekunder och under denna tid levereras kontinuerligt vatten till användarens system.

  • Driftsäkert och robust borstfilter anpassat för höga flöden och höga smutslaster
  • Elektriskt driven rengöringsmekanism som styrs på differenstryck och/eller tid
  • Kontinuerligt flöde till systemet även under reningsprocessen
  • Robust och pålitlig reningsmekanism även under svåra förhållanden
  • Lämplig för applikationer med låga tryck
  • Minimala spolvattenförluster möjliggör en utmärkt drift även i kontinuerligt spolande applikationer

Produktblad Amiad ABF

Fakta

  Standard Tillval
Max flöde: 1 800 m³/h  
Filteryta: 15 000 cm²  
Filtreringsgrad: 200-3 500 mikron  
Max arbetstryck: 1 mPa (10 kp/cm²) 1,6 mPa (16 kp/cm²)
Max temperatur: 60ºC 95ºC
Min tryck vid spolning: 0,2 mPa (2 kp/cm²)  
Spolvattenflöde*: 70 m³/h  
Spolvattenmängd*: 300 liter  
Material – hus: Epoxybehandlat stål  Syrafast stål
Material – filtercylinder: Syrafast stål  
Material – interna delar: Syrafast stål, PVC, acetal  

*vid tryck 0,2 mPa