search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
Se alla produkter

Filter och ventilbrunnar

Välj kategori

Silfilter

För att förhindra att droppslangar, droppknappar och spridare sätter igen på grund av smuts i vattnet rekommenderar vi att alltid installera ett filter före all bevattning som säkerhet. 

Våra TAGLINE filter är ett komplett filter för bevattning. Både filterhus och insats ingår. Filterna är designade för att enkelt kunna skruva av bottnen och rengöra silinsatsen. Silinsatsen 100 mikron förhindrar vatten med oorganiska föroreningar såsom sand, rost och fasta partiklar att komma in i systemet.

Tänk på att även om man har kommunalt vatten kan det lossna fasta partiklar från rörsystemet.

Aquadrip tillhandahåller även ett större sortiment av filtrering. Finns det behov av filtrering av sjövatten eller vatten från t ex dammar hjälper vi gärna till med att föreslå lämpliga filtreringslösningar!

Galleri
Lista

Amiad TAGLINE silfilter R20 100 mikron

Amiad TAGLINE silfilter R25 100 mikron

Amiad TAGLINE silfilter R40 100 mikron