VisaDölj meny

Sandfilter

Sandfilter är ett klassiskt filter som består av ett filterhus och ett filtermedia (sand). Filtrering sker genom att partiklar fastnar på och mellan sandkornen under vattnets långsamma rörelse genom sanden. Rengöring sker genom manuell eller automatisk backspolning.