VisaDölj meny

Pop-up spridare

 

Pop-up spridare passar framför allt till bevattning av stora grönytor som t ex , sportplaner, parker, golfbanor mm.

Spridarna grävs ner och höjer sig ovan jord när vattentrycket släpps på. Därmed blir bevattningssystemet osynligt när det inte används. Gräsklippning kan ske obehindrat när spridarna är i nerfällt läge.

Att tänka på är att inför senhöst och vinter ska anläggningen blåsas med tryckluft för att förhindra sönderfrysning.