search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Världsvattendagen 2022

Grundvattnet är osynligt, men dess inverkan är synlig överallt. Vårt dricksvatten och vår sanitet, vår livsmedelsförsörjning och vår naturliga miljö - allt detta är beroende av grundvattnet.

På Aquadrip levererar vi vattenteknik för att kontrollera grundvattnet. I torra områden som landsbygden i Kenya är detta en verklig utmaning. Människorna där har brist på rent dricksvatten och måste ta sig långa sträckor för att hämta vatten. För att förbättra situationen måste vattenförsörjningssystem byggas, och det kostar pengar som lokalbefolkningen inte har.

Det är vårt uppdrag att göra vattenlösningar tillgängliga för att förbättra människors liv, och för att förverkliga detta uppdrag har vi startat stiftelsen WaterStarters. WaterStarters fungerar som ett socialt företag och vi framkallar entreprenörsandan i kenyanska samhällen. Tillsammans bygger vi upp eller renoverar kommersiellt gångbara vattenförsörjningssystem på landsbygden och i tätortsnära samhällen i Kenya och tillhandahåller vatten för hushåll, boskap, växt- och djurliv. Vi finansierar och startar nu vårt första vattenförsörjningssystem i Makutano. Kolla vår webbplats för mer information eller om du vill vara med och engagera dig! www.waterstarters.org (ny webbplats kommer snart att lanseras!)