search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Skydda era grödor från frosten

Fruktodlingar kan vara känsliga för frost under tidig vår vilket kan ge kostsamma skördebortfall. Med en frostskyddsbevattning skyddar ni era dyrbara grödor.
En frostskyddsbevattning kan innehålla pump, filter, stamledning och spridare. Varje system utformar vi efter er anläggnings förutsättningar. Berätta vad ni har för behov så diskuterar vi fram bästa lösningen för er!

Ni hittar mer information om frostskydd här.

Frostkyddsspridare VYR 33 AF 4,0 mm, R20 inv

Super 10

Övrigt: