search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Droppbevattning i frilandsgrönsaker

Demo-visning på Helgegården i Skepparslöv med temat droppbevattning i frilandsgrönsaker - rusta dig för extremväder. Aquadrip delade kunskap om droppbevattning i frukt- bärodling och även hur det kan tillämpas i storskalig grönsaksodling.HIR Skånes Hortorådgivare Oskar Hansson visade demonstrationsodling av droppbevattning i lök. 
Träffen är en del av LRF Trädgårds satsning Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.