Gröna miljöer

Gröna miljöer

Med driftsäkra och välbeprövade produkter för bevattning av små och stora grönytor erbjuder vi er enkla och effektiva bevattningslösningar. Här kan ni få hjälp med såväl enskilda bevattningsprodukter som projektering av hela anläggningar, allt från parker och kyrkogårdar till mindre grönytor. Tillsammans med ny teknik som Wifi/internetstyrning och beprövad teknik kan vi ge er frihet med full kontroll över er grönytebevattning.

  • Rain Bird
  • Etableringsbevattning
  • Grönytebevattning
  • Bevattning för krukor/amplar

Spridare för små och stora gräsytor i alla storlekar som främst gör jobbet nattetid då avdunstningen är som lägst, och robotgräsklip-paren tagit nattvila.

Låt automatiken sköta bevatt-ningen. Med WiFi uppkoppling kan bevattningssystemet styras
via mobilen.

Precisionsbevattning av träd-
gårdslandet, blomsterrabatten
och häcken är bara några ex-
empel på användningsområde
för droppslang.