Gröna miljöer

Med driftsäkra och välbeprövade produkter för bevattning av små och stora grönytor erbjuder vi er enkla och effektiva bevattningslösningar. Här kan ni få hjälp med såväl enskilda komponenter, som att vi projekterar hela anläggningar, allt från parker och kyrkogårdar till mindre grönytor. Tillsammans med ny teknik som Wifi/internetstyrning och beprövad teknik kan vi ge er frihet med full kontroll över er grönytebevattning.

  • Grönytebevattning
  • Etableringsbevattning

Bevattning av fotbollsplan med Perrot Regntåg, som är i stort sett underhållsfritt.

Grönytebevattning med MP Rotator. Låg bevattningsintensitet gör att spridaren är lämplig för såväl villaträdgårdar och parker.

Visste ni att...?

Under rubriken "Dokument" finns flera principskisser och andra hjälpmedel, bruksanvisningar och annat för er att läsa eller ladda ner.