search

Netsens handmätare inkl givare

Självkalibrerande instrument för mätning av jordfuktighet.

Artikelnummer: 490200


3 750.00 kr exklusive moms

Den typ av jordfuktighetsmätare som används till våra väderstationer kan numera också anslutas till ett digitalt avläsningsinstrument. Instrumentet ger en ögonblicklig avläsning av jordfuktighet och temperatur med hög noggrannhet. Instrumentet är självkalibrerande så att det enda som behövs är att trycka på "till"-knappen och växla mellan visningarna för fuktighet och temperatur. Instrumentet stänger av sig själv efter tjugo sekunder.

Fuktigheten visar vatteninnehåll i procent mellan noll och fältkapacitet. Exempelvis så kan en sandjord visa 3% när den är torr och 25% när den är vattenmättad. En torr lerjord kan visa 5% och 40% vid mättnad.

Netsens givare jordfuktighet och temp, handmätare

Relaterade produkter