search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Netaflex med gödslingsrecept

Artikelnummer: 350801

Netaflex gödselblandare har inbyggd bevattningsautomatik för önskat antal magnetventiler.


Kontakta oss för pris


Gödsling

Vid odling av olka slags kulturer och kulturer med olika utvecklingsstadier krävs olika näringssammansättningar. Med Netaflex kan varje enskild, eller grupp av bevattningsventiler förses med eget gödselrecept. För varje gödselrecept kan individuellt ledningstal och pH-värde väljas. Upp till sex olika stamlösningar inklusive syra kan tillföras.

 

Bevattning

Med Netaflex finns näst intill obegränsade möjigheter att välja bevattningsstrategi, allt från enstaka minut flera gånger per dygn till längre tid enstaka dag i veckan. Bevattningen kan ske på tid eller på volym. Genom att ansluta en solinstrålningsgivare kan bevattningen anpassas till väderförhållanden.

 

GSM

Netaflex kan utrustas med GSM för att sända larm till olika mobilnummer.

 

Internet

Med NMC Air kan Netaflex anslutas till ett nätverk så all styrning, programmering och övervakning kan ske över internet.

 

Kontroll

Avviker det beräknade flödet till en avdelning på grund av läckage eller att magnetventil inte öppnar så larmar Netaflex. Likaså om ledningstalet avviker på grund av att exempelvis en stamlösning tagit slut. Larm kan riktas till olika telefonnummer med GSM-uppkoppling. 

Produktblad Netaflex

Kontakta en expert

Anders Westlund

Fakta

Stamlösningar 1-10 st
Givare utgående vatten Lt + pH
Givare ingående vatten Lt + pH (tillval)
Tryckpump Grundfos (3-64 m³/h, 2-5,5 kp/cm²)
Elanslutning 3x400V
Stamlösningsventiler 2-vägs 24 VAC
Stamlösningspumpar Venturi 50, 150 eller 600 l/h
Flödesmätare vatten Vattenmätare med pulsutgång
Flödesmätare stamlösning Rotameter (näringsmätare med puls som tillval)
Påfyllningsventil Flottstyrd membranventil R50
Utångar 24VAC 64 st (i moduler om 8 st)
Digitala ingångar 16 st (i moduler om 8 st)
Analoga ingångar 22 st (i moduler om 11 st)
Kommunikation PC, GSM eller radio

 

Mjukvara

Bevattningsprogram             Upp till 15 olika
Start av bevattning Tid, solinstrålning eller yttre givare
Ventiler per program Upp till 40 st i sekvens eller grupper
Gödslingsprogram Upp till 10 olika
Gödslingsmetod Lt/pH, mängd, tid eller promille
Lt/pH-mätning Enkel eller dubbel (extra kontroll)
Lt förkontroll Blandning av returvatten
Dränering Upp till 8 mätare
Filterspolning Upp till 24 liter                                                              
Kylning/fuktighet Upp till 5 program

 

Relaterade produkter