VisaDölj meny

Grundfos CRE 5-8 anläggn m 18 L tank

Art.nr: 650616

Prefabriserad pumpanläggning bestående av Grundfos CRE varvtalsreglerad pump, tryckanslutning i rostfritt med backventil, tryckgivare, avstängningsventil, manometer och trycktank. Även el-kablage är installerat och anläggningen ansluts till förmonterad arbetsbrytare.

Aquadrip lagerhåller ett anpassat sortiment av Grundfos varvtalsreglerade pumpar för att kunna leverera omgående. Vid leveransen anpassas och programmeras pumpanläggningarna i vår egen verkstad.

 • Med monterad givare:
  Givaren levereras monterad från pumpens toppstycke. Pumpen är helt körklar efter anslutning till nätet. Backventil behövs före pumpen.
   
 • Komplett pumpanläggning:
  Givaren levereras monterad på prefabricerad tryckanslutning i rostfritt med backventil, avstängningsventil och trycktank. Allt elkablage är förmonterat och anslutning sker till monterad arbetsbrytare

 

Varför varvtalsreglering av pumpar?
 

 • Spara energi, år efter år
  Om alla Sveriges pumpar vore varvtalsreglerade kunde ett helt kärnkraftverk sparas! Så stor är förbättringen av driftsekonomin, men förbättringen av själva driften är också väsentlig.
   
 • Rätt tryck
  Med varvtalsreglering kan det önskade driftstrycket väljas. Därefter regleras varvtalet så att trycket blir exakt det önskade.
   
 • Jämnt tryck
  Oavsett hur stor en bevattningssektions storlek är erhålls samma tryck. Genom att pumpen accelererar och bromsar in mjukt undviks alla tryckstötar. Vid nollförbrukning stannar pumpen helt.
   
 • Teori
  En centrifugalpump som går med ett konstant varvtal 2 900 rpm vid 50 Hz ger högre tryck vid lägre flödesuttag. För att få ett konstant utgående tryck anpassas varvtalet. När varvtalet sänks minskas effektbehovet med roten ur 3. 
   
 • Programmering
  På begäran förprogrammerar Aquadrip pumpen till önskat drifttryck och övriga driftsförhållanden så att pumpanläggningen är klar att köra igång.


Val av pump

Vi på Aquadrip hjälper Dig att välja pump.

Vad vi behöver veta:

 • Eventuell sughöjd
 • Önskat arbetstryck
 • Maximalt vattenuttag

Basfakta vid pumpval

Använding av torruppställda centrifugalpumpar

24 080.00 kr exkl. moms