search

Elsvetsände +GF+

Ände för elektromuffsvetsning.

Artikelnummer: 705145


316.00 kr exklusive moms

Ett alternativ till plaströrskopplingar vid sammanfogning av polyetenrör är elektrosvetsmuffar. Elektrosvetsmuffarna har en inbyggd elektrisk motståndstråd som via ett speciellt aggregat smälter plasten.

Vid behov av svetsade rörsystem i polyeten kontakta oss!

50 mm 705145 expand_more