Grönytebevattning

I vårt sortiment finns allt man behöver för att anlägga bevattning av grönytor såsom sportplaner, kyrkogårdar, offentliga miljöer mm.

De användbara pop-up spridarna finns i ett flertal utföranden från små till stora ytor. 

För att få en jämn bevattning vid överlappsbevattning är avståndet mellan varje vattenspridare mycket viktigt. 
Rätt avstånd mellan varje vattenspridare erhålles genom att hänsyn tas till rådande vindförhållanden och vattenspridarens kastdiameter.

Vi har automatik som klarar allt från små till stora anläggningar med enkla och mer avancerade behov.