REKO bågsil

REKO bågsilar är användarvänliga filteranläggningar som används för separation av fibrer och andra föroreningar i process- och avloppsvatten.

Hög kapacitet, minimalt underhåll och låga investeringskostnader gör REKO bågsil till ett utmärkt val för separation av höga smutslaster inom vitt skilda applikationer. REKO bågsilar finns med statisk eller vibrerande silplåt.

Fördelar med REKO bågsil:

  • Effektiv avskiljning av föroreningar i avlopps- och processvatten med hjälp av en bågformad sil
  • Kapacitet att hantera stora smutslaster med ett brett urval av filtreringsgrader
  • Kundanpassade lösningar
  • Minimalt underhåll
  • Lång livslängd